Finbert ישראל שירותים פיננסים

Finbert ישראל שירותים פיננסים

תכנון פנסיוני: מדריך מלא לעצמאי ולשכיר

תוכן עניינים

פינברט ישראל שירותים פיננסים

בעידן הדינמי בו אנו חיים, תכנון פנסיוני אינו מוצר רשות אלא חובה של ממש עבור כל אזרח. שינויים במעמד התעסוקתי, שינויים בריאותיים, צרכים משתנים ועוד, מהווים עילה לבחינה מקצועית הבודקת את ההתאמה בין המוצר הפנסיוני שברשותכם לצרכים הנוכחיים והעתידיים שלכם. התאמות הן רלוונטיות גם במידה ולא נעשו שינויים דרמטיים בפרמטרים אלה. בשל כך, חשוב לדעת מהו תכנון פנסיוני, מתי מומלץ לבצעו וכיצד, כל התשובות בהמשך!  

מהו תכנון פנסיוני?

תכנון פנסיוני מקצועי הינו תהליך בו נבדק מצבו הנוכחי של הפונה כולל המוצרים הפנסיונים והכיסויים הביטוחיים הקיימים ולבסוף מבוצעת התאמה למה שנחוץ למבקש התכנון .בנוסף לכך, תבוצע בדיקה הבוחנת את ניצול הזכאות להטבות מס ובחינה האם ניתן למצותן בצורה מיטבית יותר. המוצרים הפנסיוניים נחלקים למספר קטגוריות עיקריות: קופות גמל, ביטוח מנהלים וקרן פנסיה. כל קטגוריה מורכבת ממוצרים שונים הנבדלים זה מזה ושונים במידת הסיכון אליה חשוף החוסך. ההחלטה בנוגע לבחירת המוצר הפנסיוני המתאים ביותר תלויה בהעדפותיו האישיות של הפונה, גילו, מצבו הכלכלי והבריאותי ועוד.

מתי כדאי לבצע תכנון פנסיוני?

העניין בעולם הפנסיוני עולה, באופן טבעי, ככל שאנו קרבים אל גיל הפרישה הקבוע בחוק. הקדשת הזמן והמשאבים הכלכליים בחיפוש אחר יעוץ מקצועי וטוב מתרכזת לתקופה של מספר שנים לפני היציאה הרשמית לפנסיה. באופן אידיאלי, על תכנון פנסיוני להתחיל כבר בגיל צעיר. מבט אל העתיד ותכנון מיטבי בגיל מוקדם, כאשר החוסך עודנו פעיל תעסוקתית ועובד, יאפשר חיסכון מותאם ונכון יותר לאורך שנים רבות. מהלך תכנוני זה יאפשר חיים ברווחה כלכלית עם ההגעה לגיל פרישה.

חוסכים רבים לא טורחים לבדוק כלל את המוצר הפנסיוני הקיים ברשותם ומאפשרים לו להתנהל בצורה אוטומטית ללא בחינה תקופתית. החוסכים שבוחרים לפנות אל יעוץ מקצועי ולהסתייע בו כדי להתאים את התוכנית המותאמת ביותר לצרכים – ייהנו פוטנציאלית מתשואות גבוהות במיוחד, בהשוואה אל חוסכים שלא טרחו לבחון ולהתאים את המוצר בו מושקע כספם לעת פרישה.

לאחר התרחשותם של אירועי חיים ספציפיים, מומלץ לבחון שוב את התיק הפנסיוני לשם התאמה מחודשת. בין האירועים השכיחים נמנים שינויים בהרכב המשפחתי כגון: לידת ילד, פירוק נישואין/גירושין, חתונה ועוד. בנוסף, העלאה משמעותית בשכר (מעל 10% בשנה) הן בעבור שכיר והן בעבור עצמאי, סיום תקופת עבודה וקבלה של סכום כספי גבוה ובכלל בכל תקופה הנעה בין שנתיים ל-3 שנים.

הפרשן הכלכלי ד”ר אלכס קומן מדבר על 3 השאלות שיש לבדוק לגבי ניהול כספי השקעה ובמיוחד לגילאי 60 ➕

תכנון פנסיוני, מה הוא כולל?

תכנון נכון לפני הפנסיה מתחיל בבירור מדוקדק של צרכיו של הפונה באמצעות שיחה או מילוי שאלון ממוקד. לאחר מכן נבדק התיק הביטוחי הקיים, הכיסויים, העמלות הכרוכות בפעילותו, התשואות שהניב עד כה והתאמת מכלול הנתונים אל החוסך. לבסוף יוצעו תוכנית חיסכון/ מוצר פנסיוני מותאם, הרחבות כיסויים במידה ויש צורך ויבחנו עלויות המסלולים הקיימים ותבחן הפחתת עלויות.

סקירת המוצרים הפנסיוניים

חיסכון לפנסיה מטרתו לאפשר מחייה נוחה וראויה לחוסך לאחר פרישתו לגמלאות. החיסכון הוא ארוך טווח ומורכב ממספר רכיבים הקיימים בו. תוכניות החיסכון השונות לפנסיה מוגדרות בחוק, מפוקחות ומאושרות על ידו. החוסך זוכה להטבות שונות על חסכונותיו ומקבל אפשרות לקצבה נאותה.

באפשרות החוסך לבחור מהו המסלול המועדף והנכון עבורו לשם חיסכון פנסיוני. להלן המוצרים הפנסיונים הקיימים כיום בישראל:

  1. קרן פנסיה – האופציה הראשונה הינה קרן פנסיה. בקרן קיים רכיב החיסכון עצמו וכיסויים ביטוחיים המגנים על העמית ממקרה בו אין באפשרותו עוד לעבוד ובמקרה פטירה. קרן פנסיה פועלת באופן שיתופי מאחר וכל המבוטחים בה חוסכים במשותף ובעת הצורך, מועברים תשלומי הקצבה מאותו חיסכון שיתופי. קיימת חשיבות גבוהה לבחירה בגוף הביטוחי המתאים דרכו פועלת הקרן תוך בחינת נכסי הקרן, תחזיות רווחים וכד’.
  1. פוליסת קצבה, ביטוח מנהלים ועוד – חלופה זו מציעה אף היא כיסויים ביטוחיים דומים לקרן הפנסיה, הגנה במקרה בו אין ביכולתו של המבוטח לעבוד עוד ובמקרה פטירה. מרכיבי החיסכון, זכויות העמית, תנאי הפוליסה, מסלולים, תעריפים וסכום הקצבה נקבעים מול החברה המבטחת באופן חוזי אליו מתחייבים שני הצדדים. 
  1. קופת גמל – בשונה משני המוצרים הקודמים, קופת גמל לא מציעה לבוחרים בה כיסוי ביטוחי נוסף. בשונה מהעבר בו התאפשר לחוסכים שבחרו להפקיד את כספם בקופת גמל למשוך את הסכום כולו, כיום לאחר רפורמה בתחום נקבע כי גם כספים שהופקדו בקופת גמל, יועברו לחוסכים בצורת קצבה חודשית בעת פרישה.

המוצרים הפנסיוניים הללו, מכילים בתוכם מוצרים פנסיוניים נוספים הניתנים לבחירה, לדוגמה קופת גמל בניהול אישי, המהווה מסלול חיסכון שעשוי להתאים לבוחרים בקופת גמל ולאפשר לחוסכים ניהול עצמי או בסיוע איש מקצוע צמוד של כספם. פתיחת חשבון IRA, חיסכון שמנוהל אישית על ידי החוסך, מהווה סוג אחד מסוגי השקעות אלטרנטיביות הניתנות לבחירה על ידי החוסך שאינו מעוניין במוצר מדף סטנדרטי, אלא במוצר מותאם אישית לצרכיו והעדפותיו.     

תכנון פנסיוני לשכירים: דגשים חשובים

  • רבים מהעובדים השכירים כיום מניחים כי כספי החיסכון לפנסיה שעומדים לרשותם מנוהלים כראוי על ידי המעסיק הישיר שלהם. ההנחה כי המעסיק יבחר נכון עבורי, אינה תמיד נכונה ואף חושפת לא אחת את העובד אל סיכונים מיותרים, דמי ניהול גבוהים או מסלולי חיסכון שאינם מותאמים לו.
  • החוק מחייב את העובד השכיר להפקיד אחוז קבוע משכרו, בין 6-7%.
  •  המעסיק מחויב להעביר תשלום עבור רכיב החיסכון לפנסיה ועבור פיצויים עתידיים. קרן הפנסיה מכילה תקרת הפקדות. שכירים המשתכרים בשכר גבוה במיוחד נותרים עם חלק משכרם ללא ביטוח.

תכנון פנסיוני לעצמאיים: דגשים חשובים

  • על העובדים העצמאיים להפקיד אל מוצרי החיסכון הפנסיוניים השונים כ4.45% מהכנסותיהם עד לתקרה שגובהה מחצית מהשכר הממוצע הנהוג במשק.
  • בשל תקרת הסכום המבוטח גם בקרב עצמאיים, ייתכן מצב בו ההפרשות חלות על אחוז חלקי מגובה סף ההכנסה ובהתאם, קצבת הפרישה היא נמוכה באופן יחסי.
  • על מנת לעודד עצמאיים רבים להעביר הפקדות למטרת חיסכון עתידי לגיל פרישה, מוענקות הטבות אטרקטיביות לחוסכים. הראשונה בדמות זיכוי בעבור הפקדות עד לגובה של 5.5% משכר מהכנסות העצמאי וזאת עד לסכום תקרה הקבוע בחוק ומתעדכן מעת לעת. ההטבה השנייה הינה ניכוי סכומי ההפקדות מהרווחים עד לתקרה של 11% או סכום מקסימלי כפי שנקבע בחוק.

לסיכום

בין אם אתם עתידים לפרוש לפנסיה בקרוב ובין אם מפרידות בינכם לבין תקופת הפרישה עשרות שנים, כל האמור בשורות מעלה רלוונטי וחשוב גם עבורכם. תכנון פנסיוני חכם הוא בעל השלכות רבות וארוכות טווח ובאפשרותו לספק לכם קיום ראוי ורווחה כלכלית. היערכות חסרה לגיל פרישה עשויה להתבטא בקצבה חודשית דלה ולא מספקת, תשלום דמי ניהול גבוה וכיסויים ביטוחיים שאינם מספקים.

בתקופתנו, תוחלת החיים נמצאת במגמת עליה מתמדת ובשל כך, צפויות לנו שנים ארוכות של חיים וקיום ללא מסגרת תעסוקתית והכנסה חודשית מעבודה בפועל. מחשבה מוקדמת על העתיד תאפשר לנו לתכנו מבעוד מועד, להיערך ולחסוך בצורה מותאמת עבור אותה תקופה, זאת על מנת שתתנהל כלכלית בצורה הטובה ביותר עבורנו.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

המידע המפורט לעיל, כפוף להוראות ההסדר התחיקתי והינו חומר מסייע בלבד. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. המידע האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

רוצים להיות שותפים בבחירת הרכב החיסכון הפנסיוני שלכם ולשפר את העתודות הכלכליות שברשותכם?

רוצים להיות שותפים בבחירת הרכב החיסכון הפנסיוני שלכם ולשפר את העתודות הכלכליות שברשותכם?