Finbert ישראל שירותים פיננסים

Finbert ישראל שירותים פיננסים

השקעות באמצעות קופת גמל IRA

תוכן עניינים

קופת גמל IRA

השקעות באמצעות קופת גמל בניהול אישי (IRA) נחשבות בימינו לאחת מצורות ההשקעה האטרקטיביות ביותר לפנסיה העתידית. ככלל, ההיסטוריה מלמדת אותנו, שכספים המופקדים בחסכונות שונים למשך שנים עשויים להניב תשואות משמעותיות ולהעניק למשקיעים יתרונות רבים. השקעות באמצעות קופת גמל IRA הן השקעות עקביות לטווח ארוך המאפשרות להניב תשואות גם בזמנים טובים פחות של שוק ההון, תוך מזעור השפעת התנודות התקופתיות.

מהי קופת גמל מסוג IRA?

קופת גמל IRA, או בשמה המלא Individual Retirement Account היא פלטפורמה אישית לניהול החיסכון, שנועדה להוות חלק מהעתודה הכלכלית לימי הפרישה. בישראל ניתן לנייד מוצרים פנסיונים כמו קופת גמל, קרנות השתלמות וקופת גמל מסוג IRA.

תוקפן של קופות גמל בניהול אישי מסוג IRA החל בשנת 2008 בארה”ב, לאחר המשבר הכלכלי העולמי שאירע באותה שנה. בישראל, קופות הגמל הללו החלו לתפוס תאוצה 4 שנים מאוחר יותר.

לעומת תיק השקעות שמנוהל על ידי הבנק או ברוקר בחברת השקעות, קבלת דיבידנד או מכירת מניה ברווח במסגרת קופת גמל IRA לא מחויבת בניכוי מס במקור, מה שיכול לספק לבעליה דחיית מס משמעותית.

מקורות השקעה באמצעות קופת גמל בניהול אישי IRA

לרשות המשקיע באמצעות קופת גמל IRA בישראל עומדים 3 מקורות להשקעה:

 1. השקעה באמצעות קופת גמל.
 2. הפקדת כספים לפי תיקון 190 לפקודת המס.
 3. קרן השתלמות

 

השקעה באמצעות קופת גמל 

קופת גמל היא תוכנית חיסכון לטווח ארוך או בינוני, המיועדת לצבור כספים שניתן יהיה למשוך בזמן עתידי. “קופת גמל” היא שם כולל לקבוצת מכשירי חיסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך. בין המוצרים ניתן למנות קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות, קרן מחלה, פיצויים, קצבה ועוד.

המשקיע בקופת הגמל (לתגמולים) מכונה “עמית”, והוא יכול להיות חוסך עצמאי, המצטרף אל קופת הגמל בלי קשר לעבודתו, או עמית שכיר שתשלומיו לקופת הגמל מבוצעים על-ידי מעסיקו. רווחי הקופה נובעים מהשקעות המבוצעות על-ידי מנהליה.

 • קופות גמל שכירות

כשהחוסך הוא שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני נחלק בינו לבין מעסיקו. אין הכרח לבצע את ההפרשות דווקא לקופת גמל. ניתן לבחור במכשיר פנסיוני אחר, כגון קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.  התשלומים לביטוח הפנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת.

 • כספים במעמד עצמאי שהם בסטטוס נזיל

חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו. עמיתים מעל גיל 60 בעלי הכנסה פנויה משמעותית, יכולים לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה במשיכה חד-פעמית, לבין משיכת הכספים בקצבה חודשית (בדומה לקצבת פנסיה).

 • כספי פיצויים, שהופקדו לגמל ובוצעה עליהם התקזזות במס

על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, חובה להפקיד 6% מהשכר על חשבון העובד, 6.5% נוספים על חשבון המעסיק כתגמולים ועוד 6% כרכיב פיצויים (למידע נוסף ראו חובת ביטוח פנסיוני לעובדים).

עם זאת, העובד והמעסיק יכולים להגדיל את ההפרשות – העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להפקיד 7.5% כתגמולים, ועוד 8.33% כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר). התשלומים לביטוח הפנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת.

הפקדת כספים לפי תיקון 190 לפקודת המס

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נכנס לתוקף מלא בשנת 2012. מטרתו לאפשר לכל משקיע, שעומד בתנאי הסף, להפקיד לקופת הגמל שלו כספים נזילים, כך שיוכל ליהנות מהיתרונות של חיסכון בקופת גמל ועדיין להבטיח לעצמו נזילות. מוצר זה הפך לאחד מאפיקי ההשקעות המבוקשים ביותר, ולא מעט משקיעים מעדיפים אותו על פני פיקדונות בנקאיים, תיק מנוהל, תיק נ”ע ועוד.

אחד היתרונות הבולטים של תיקון 190 הוא הפטור הזמני ממס רווחי הון, שמאפשר למשקיע להפקיד את כספו לקופת גמל במעמד תיקון 190, ולהמשיך לנהל את החיסכון שלו עם פטור ממס רווחי הון עד למועד משיכת הכספים. המס שיידרש לשלם במועד משיכת הכספים הנו 15% נומינאלי לעומת 25% ריאלי, הטבה נוספת שנחשבת למשמעותית מאוד כאשר שוקלים את אפיק ההשקעה.

קרן השתלמות בניהול אישי IRA

על מנת להעביר את קרן ההשתלמות לניהול אישי יש לעמוד בסף צבירה עוסק מורשה או עוסק פטור יכולים בכל עת לפתוח קרן השתלמות חדשה ולצבור כספים חדשים. להבדיל מקרן ההשתלמות המסורתית, המוכרת לעצמאים, בה מוגדרת תקרה של כ- 18,000 ₪ לקבלת מלוא הטבת המס בשנת 2022 (בהתאם לגובה ההכנסה), במסגרת קרן השתלמות IRA, למשקיע יש אפשרות להפקיד עד 5.47 מיליון ₪ (5,471,928 ליתר דיוק, נכון לשנת 2022). המס בעבור כל סכום שעולה על תקרת המס ישולם רק במעמד משיכת הכסף, מה שעדיין משאיר למשקיע יותר כסף ביד.

יתרונות ההשקעה בקופת גמל IRA

 • קופת גמל להשקעה IRA היא אפיק חיסכון סולידי ויציב לפנסיה העתידית (קרן פנסיה IRA) ,שנועד לבנות את הביטחון הכלכלי  לעתיד הרחוק.
 • החיסכון רלוונטי הן לשכירים והן לעצמאים
 • הטבות מס מיוחדות – רווחים מחיסכון ב- IRA פטורים ממס רווחי הון עד למועד משיכת הכספים. הטבות מהסוג הזה לא מוצעות בשום אפיק אחר של חיסכון אישי.
 • שליטה מלאה על ניהול הכסף – משיכת הכספים ואופן השקעתם נתונה לבחירת המשקיע ובהתאם למסלול ההשקעה שנבחר.
 • דמי ניהול נמוכים – בהשוואה לקופת גמל רגילה, בניהול קופת גמל IRA נגבים מהמשקיע דמי ניהול נמוכים, שעומדים על 0.2-0.3% בלבד לשנה.
 • שקיפות מלאה – המשקיע חשוף לכל הנתונים באופן ברור ומדויק על מנת שיוכל לנהל את הכספים כרצונו.
 • הפקדות ללא עמלות – 100% מההפקדה מושקעת בדרך כלל, ואין עמלות בגין הפקדות נוספות בקופה.

  אורית כהן- מבכירי הסוכנים הפנסיונים בפינברט-בסקירה קצרה על הטבות מס

למי מתאים לנהל את קופת הגמל עצמאית?

על פניו, נראה שניהול קופת גמל עצמאית מתאים רק למביני עניין בשוק ההון. אולם, גם מי שלא בקיא בו יכול לעשות זאת בהצלחה על ידי פיזור סיכונים בתיק ההשקעות, הגדרת פרופיל ההשקעות ואופי הסיכון. למעשה, ניתן לנהל קופת גמל IRA גם בעזרת מנהל תיק השקעות. הודות ליתרונות הרבים שהיא מציעה, גם לאחר תשלום דמי ניהול, למשקיע עשויים להישאר תשואות נאות.

למרות האמור לעיל, המשקיעים בקופות גמל IRA משתייכים לאחד או יותר מהמאפיינים הבאים:

 1. המשקיעים בקופת גמל IRA רוצים ונהנים לנהל בעצמם את הרכב תיק ההשקעות שלהם.
 2. המשקיעים הנם שכירים או עצמאים, שרוצים ליהנות מכל היתרונות שצוינו לעיל.
 3. המשקיעים בקופת גמל IRA במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מעוניינים ליהנות מיתרונות התיקון.

השקעה אלטרנטיבית באמצעות קופת גמל IRA

נשאלת השאלה, באילו אפיקים משקיעים את הכספים במסגרת קופת גמל IRA?

את אפיקי ההשקעה השונים ניתן להרכיב ע”י השקעה במוצרים הקונבנציונליים בשוק ההון (מניות אג”ח ועוד) או באמצעות השקעות אלטרנטיביות (בין אם ע”י מסחר ישיר ובין אם ע”י בחירת מסלול השקעה ייעודי), שנועדו לגוון את תיק ההשקעות , לפזר את הסיכונים ולנטרל את חוסר הוודאות והתנודתיות שמאפיינים את שוק ההון, וכך לשמור על היציבות היחסית של תיק ההשקעות ולהציע תשואה טובה ויציבה ביחס להשקעות אחרות שכוללות רמת סיכון זהה או נמוכה משלהן.

השקעות אלטרנטיביות כוללות בין היתר נכסים לא נזילים, כאלו שלא ניתן לסחור בהם בבורסה באופן והן מאופיינות בד”כ בטווח השקעה ארוך טווח. אפיקי השקעה אלטרנטיביים כוללים נדל”ן מניב, נדל”ן לפיתוח, נדל”ן מסחרי, מיזמים פרטיים, אשראי צרכני, חברות סטרט-אפ, קרנות פרייבט אקוויטי חוב פרטי, קרנות גידור ועוד. כל אלו נחשבות להשקעות עם קורלציה נמוכה באופן יחסי לבורסה ונגזרותיה ועדיין מציעות פוטנציאל תשואה.

אילו כספים ניתן להפקיד בקופת גמל IRA?

 • כספים מקופות גמל בניהול אישי – ניתן להפקיד לקופת גמל בניהול אישי כסף הוני על פי האישורים שהעניק משרד האוצר ונקבעו כתקנות (נכון לשנת 2022).
 • כספים מקרנות ההשתלמות – כאמור לעיל, כספים מקרנות ההשתלמות יכולים לעבור הסבה לניהול אישי עד למגבלת ההפקדה הקיימת, שעומדת על 5.47 מיליון ₪.
 • כספי תיקון 190 –ניתן לנייד את כל כספי תיקון 190 שנחסכו הן בהפקדה ישירה והן בניוד מקופה שעברה תיקון 190 במסגרת מסלול השקעה רגיל והכל לפי תקנות המס.
 • קופות גמל שכירות – על מנת לשייך את הכספים שנחסכו בקופות גמל הכוללות את רכיב הפיצויים לקופה בניהול אישי, נדרש אישור חתום על ידי המעסיק. אפשרות נוספת היא המצאת אישור, המעיד כי בחוזה העבודה שבין העובד למעסיק מתקיים סעיף 14.
 • כספי פיצויים – ניתן לנייד כספי פיצויים לקופת גמל בניהול אישי לאחר שעברו קיזוז מס.
 • כספי מוטבים – ניתן לנייד ישירות לקופת גמל בניהול עצמי כספים של עמית שנפטר או כספים שבקופה על שם המוטב.

המידע המפורט לעיל, כפוף להוראות ההסדר התחיקתי והינו חומר מסייע בלבד. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. המידע האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

המידע המפורט לעיל, כפוף להוראות ההסדר התחיקתי והינו חומר מסייע בלבד. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. המידע האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

רוצים להיות שותפים בבחירת הרכב החיסכון הפנסיוני שלכם ולשפר את העתודות הכלכליות שברשותכם?

רוצים להיות שותפים בבחירת הרכב החיסכון הפנסיוני שלכם ולשפר את העתודות הכלכליות שברשותכם?