Finbert ישראל שירותים פיננסים

Finbert ישראל שירותים פיננסים

סוגי קרנות השקעה: כל המידע הנחוץ למשקיעים!

תוכן עניינים

סוגי קרנות השקעה

מטרת העל של קרן השקעה היא הנבת רווחים עבור המשקיעים בה. המשקיעים עשויים להיות אנשים פרטיים או גופים מוסדיים וביכולתה של הקרן לפעול במספר אפיקי השקעה בכדי להשיג את אותן תשואות מיוחלות. בין המשקיעים בקרן למנהלי הקרן עצמה מתקיים הסכם כתוב המסדיר את מדיניות ההשקעה. קרן ההשקעות נותרת פעילה לאורך תקופת זמן מוגדרת וכשזו תמה, ניתן לשקול להאריכה. בהנהלת קרן ההשקעה נמנים מומחים בתחום או חברה מקצועית. קרן ההשקעה הראשונה התהוותה בשנות ה-40 וזאת על מנת להרחיב את ההשקעות המנותבות אל תחומי הרפואה, טכנולוגיה ועוד. לאחר מכן, במהלך שנות ה-50 החלו להתעצב סוגים שונים של קרנות השקעה בארצות הברית, עם הגדרות תפקיד ברורות עבור המשקיעים ומנהל הקרן.

מהם סוגי קרנות השקעה?

קיימים סוגי קרנות השקעה רבים העומדים לרשות המשקיע הפוטנציאלי. הקרנות נבדלות זו מזו במספר פרמטרים. בשורות הבאות נבחן חלק מהן.

  • קרנות השקעה פרטיות (Private Equity או בקיצור PE) קרן השקעה משתלמת ביותר, הודות לעובדה שמדובר באפיק השקעה שאינו נסחר באף בורסה, ומתנהל כהסכם בעל תוקף משפטי הנערך בין המשקיע אל מנהל הקרן. קרנות השקעה פרטיות הן נפוצות ומגלגלות סכומי עתק. בשל העובדה שהכסף מושקע במוצר שאינו נסחר, אירועים תנודתיים במיוחד שמטלטלים את שוק ההון, אינם פקטור משפיע בסוג השקעה זה. השקעה כספית בקרן מוצעת למי שנתפס על ידי הנהלתה כמשקיע אפשרי.  אפשרות ההשקעה לא ניתנת לכל אדם וישנם קריטריונים ברורים לכניסה שיש לעמוד בהם על מנת להתקבל. לאחר הקבלה, יש לחתום כנדרש על הסכם המדיניות בין הקרן למשקיע ולאחר מכן, להעביר את הסכום שהוסכם כנדרש להשקעה. על פי רוב, אורך התקופה בה ההשקעה נותרת פעילה נע בין כשש עד לעשר שנים עם אפשרות להארכת תקופת ההשקעה בשנתיים נוספות.
  • הון סיכון – הקרן נחשבת לאחת מקרנות ההשקעה הפרטיות אך מתאפיינת באפיקי השקעה ספציפיים המתמקדים בעיקר בסטארט-אפים ומיזמים. כפועל יוצא מסוג ההשקעה, היא טומנת בחובה סיכון גבוה יחסית מחד, ומאידך, אפשרות לתשואה גבוהה במיוחד. ההשקעות נבחנות על ידי מנהלי הקרנות והחברות שנבחרות הן אלה המוערכות על ידם כבעלות הסיכוי הגבוה לנחול הצלחה ולגייס רווחים גבוהים עבור משקיעי הקרן.

ההשקעה בקרנות אלה היא לרוב בסכומים גבוהים למדי, החברות הנבחרות נמצאות בראשית עשייתן וזאת, תוך ציפייה לכך שכאשר יגשימו את חזונן יחוו הצלחה מטאורית. החברות המשקיעות מעבירות סכום השקעה מוגדר אל חברת הסטארט אפ שנבחרה על ידן ובתמורה, זוכות לאחוז מסוים של שליטה בחברה. כשהחברה מצליחה וגוזרת רווחים, כך גם קרן ההשקעות ומשקיעיה. 

  • קרן מינוף – נמנית בין סוגי קרנות השקעה, המשקיעים בקרן זו משיגים לעצמם שליטה בחברות שונות וזאת, תוך השקעה נמוכה יחסית של כספי הקרן עצמה ושימוש בכספי הלוואה שזוכים למינוף בשיעור גבוה. ההלוואה שמממנת את השגת השליטה בחברות הנרכשות כדאית כשתנאיה טובים והריבית נמוכה. הסוד להשקעה מוצלחת הוא פער כדאי בין ריבית נמוכה להלוואה ואחוזי רווח, תשואה, גבוהים.
  • קרן  TURNAROUND– פעילותה של קרן השקעות מסוג זה מתרכזת באיתור חברות המתקשות לפעול בשל היקלעות אל קושי כלכלי, מחלוקות בין חברי ההנהלה, קשיי תפעול תפקוד ועוד. הקרן קונה את השליטה באותן חברות ופועלת על מנת לשקמן ולהחזיר אותן לפעילות מלאה ותקינה. כשזה קורה, הקרן פועלת על מנת למכור את אותן חברות שזכו לשיקום ניכר וזוכה ברווחים.
  • קרן נדל”ן – קרן השקעה זו עשויה להיות פרטית או ציבורית ומטרתה היא השקעת הכספים שגייסה ממשקיעיה ברכישת נכסי נדל”ן אותם בכוונתה להשכיר ולבסוף אף למכור. הנכסים בהם יושקעו כספי הקרן הם מגוונים: שטחים מסחריים, פרטיים ותעשייתיים. הרווחים המתקבלים מהשקעות הנדל”ן השונות מועברים למשקיעים באופן יחסי בהתאם לסכומים אותם השקיעו בקרן.

השקעה ישירה בנדל”ן המתבצעת על ידי רכישת נכס, שונה מהשקעת נדל”ן דרך קרן נדל”ן. דרך קרן השקעה ניתן להשקיע עם הון עצמי מוגבל יחסית, דבר שלא יאפשר רכישה ישירה של נכס. בנוסף, מלאכת איתור נכס פוטנציאלי, בחינת השוק וכדאיות ההשקעה מתבצעת על ידי מומחים בתחום הבקיאים בהליך. יתרון נוסף באפיק השקעה זה טמון בביזור הסיכון אותו מציעה הקרן.

כספי הקרן מושקעים במקביל במספר נכסים שונים, כך שבמידה ורווחיות נכס אחד נפגעת קשות, קיימים נכסים אחרים שעשויים לפצות על כך. השקעות בנדל”ן מוגדרות כאחת מסוגי קרנות השקעה הנקראות השקעות מניבות, הן מאפשרות למשקיע הישיר אשר רוכש נכס להנות מהכנסה חודשית בדמות תשלום השכירות. המשקיעים בקרן נדל”ן יכולים לבחור בהשקעה קצרת מועד המאפשרת קבלת רווחים בטווח זמן קצר יחסית.

מבין כל ההשקעות הנ”ל ניתן בהחלט לומר כי קרנות השקעות פרטיות (PE) זוכות לפופולריות רבה ומוניטין חיובי במיוחד.

השקעות PE בנכסים אלטרנטיביים

אחד היתרונות המרכזיים להשקעה בקרנות השקעה פרטיות הינה העובדה שכל קרן מתמחה בתחום מסוים. הקרנות מנוהלות בצורה מקצועית על ידי מומחים הבקיאים בתחום בו מושקעים כספי הקרן כולל ועדה מקצועית הבוחנת את ההשקעות ומוודאת כי כלל הכספים מושקעים בקרנות שאינן נסחרות בבורסה ומהוות אלטרנטיבה להשקעה בשוק ההון.

בשל אי היציבות הקיימת בשוק ההון הסטנדרטי והריביות הנמוכות, המתקבלות עבור השקעות מסורתיות בבנקים, עלה הביקוש לאפיקי השקעה אלטרנטיביים שמצד אחד, לא יחשפו את ההון המושקע לתנודתיות גבוהה במיוחד ובכך לסיכון אפשרי של הכספים המושקעים. מצד שני, משקיעים רבים חיפשו אחר אפיק שיעניק להם אפשרות לתשואה נאה עבור הכספים אותם הם משקיעים. ביקוש זה הפך את ההשקעות האלטרנטיביות ובכללן קרנות השקעות פרטיות לנגישות יותר מתמיד. דרישות הסף פחתו ואפשרו סכומי הצטרפות להשקעה נמוכים יחסית בהשוואה אל דרישות העבר.   

והשורה התחתונה-רווחי המשקיעים: הרווחים מתקבלים כדיבידנדים במועד הקבוע לפי ההסכם או בהשקעות מסוימות בעת “אקזיט” בחברה בה השקיעה הקרן. בין התחומים הפופולריים להשקעה נמנים האפיקים הבאים: נדל”ן מניב, נדל”ן מסחרי, אשראי צרכני, השקעה בגופים כלכליים שונים, FINTEC, חקלאות ועוד.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

המידע המפורט לעיל, כפוף להוראות ההסדר התחיקתי והינו חומר מסייע בלבד. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. המידע האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

רוצים להיות שותפים בבחירת הרכב החיסכון הפנסיוני שלכם ולשפר את העתודות הכלכליות שברשותכם?

רוצים להיות שותפים בבחירת הרכב החיסכון הפנסיוני שלכם ולשפר את העתודות הכלכליות שברשותכם?