Finbert ישראל שירותים פיננסים

Finbert ישראל שירותים פיננסים

ביטוח פנסיוני: יתרונות לסוגים השונים

תוכן עניינים

ביטוח פנסיוני

חשיבותו של חיסכון לפנסיה אינה נתונה לוויכוח, אבל מהו המסלול המתאים לכם ביותר והיכן נכנס לתמונה סוכן ביטוח פנסיוני? כל המידע בהמשך!

פתיחת השוק הפנסיוני לתחרות, כתוצאה של מדיניות ממשלות ישראל בעשור האחרון, מאפשרת כיום לכל אזרח לבחור את המוצר הפנסיוני המתאים לו או לשלב בין כמה סוגים.  

המדינה מעוניינת שאזרחיה ירכשו חסכון פנסיוני, במטרה שיבטיחו את קיומם לעת זקנה ומעודדת זאת באמצעות הטבות מס שונות, המשפרות את תשואות המוצר הפנסיוני, לעומת חיסכון אישי אחר.

למרות חשיבותו של החיסכון הפנסיוני, סקר של המועצה לצרכנות מצא שקיימת בורות רבה בנושא. מרבית השכירים לא ידעו מהו גובה הקצבה הצפויה שיקבלו בפנסיה, האם החיסכון הפנסיוני שלהם כולל רכיב ביטוח למקרה פטירה והיכן מושקע החיסכון הפנסיוני שלהם. רק 30% מהנשאלים, קיבלו מידע מסוכן פנסיוני על שאלות אלו.

מהו חיסכון פנסיוני?

חיסכון פנסיוני הוא תוכנית חיסכון, המוגדרת כזו בתקנות כקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. התכנית נועדה לצבור כספים שיאפשרו לחוסך קיום כלכלי, גם ללא הכנסות מעבודה לאחר פרישתו. לרוב מדובר במצב של פרישה לגמלאות, אך ניתן להוסיף כמוצרים הפנסיונים גם רכיבי ביטוח גם למצבי פטירה (כשלמבוטח שארים שנתמכו בו כלכלית) ופגיעה ביכולת ההשתכרות.

החיסכון הפנסיוני יכול להיות מורכב ממרכיב החיסכון, שיחזור בעתיד לחוסך או לקרוביו הנסמכים כסכום חד פעמי, כקצבה חודשית או במשולב, לצד רכיב ביטוחי, שיופעל במקרי פטירה או אובדן כושר עבודה.

יתרונו של המוצר הפנסיוני, להבדיל מפיקדון בבנק, או השקעה באגרות חוב או מניות, מאושר ומפוקח על ידי המפקח על הביטוח במשרד האוצר. אישור ממשלתי כזה, מקנה לחוסכים זכאות להטבות מס, שאין במוצרים פיננסיים אחרים.

הטבות המס (זיכוי, ניכוי או אי חיוב) ניתנות הן עבור הכספים המופקדים בתוכנית במועד ההפקדה והן עבור הכספים הנמשכים במועד המשיכה (פטור או הנחה במס, בהתאם לסיבת ומועד המשיכה). מהצד השני, החיסכון הפנסיוני מוגבל באופן ומועד משיכת הכספים ובדרכי השימוש בהם.

הפרשן הכלכלי ד”ר אלכס קומן ומנכ”ל פינברט ישראל רענן מור, בשיחה על המלצות פיננסיות לגילאי 60 ➕

סוגי חיסכון פנסיוני: חיסכון פנסיוני עם קופות גמל וקרנות השתלמות

מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים, כמו קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל, כוללים מגוון מסלולי השקעה ונבדלים בעלויות הניהול. מאחר שלכל מוצר מאפיינים שונים, נדרשת התאמה בעיקר בנושא רכישת הכיסויים הביטוחיים בצורה מובנית או בנפרד.

  • קרן פנסיה – המאפיין המרכזי של קרן פנסיה, הוא מבנה שיתופי, כשכל המצטרפים לקרן, העמיתים, משלמים לקופה משותפת. החשבון האישי של הצרכן,  מגדיר את זכויותיו היחסיות, מכלל נכסי הקרן.

מדובר למעשה בביטוח הדדי. הקצבה האישית משולמת מהקופה המשותפת ולא מהחשבון האישי של העמית. השיתופיות של קרן הפנסיה, מחייבת תיאום בין תחזיות הנהלת הקרן לנכסיה, אך עקרון ההדדיות, מפחית את עלויות כיסויי הביטוח במקרי פטירה או אובדן כושר עבודה.

קרנות פנסיה חדשות (החל מ-1995) נחלקות למקיפות (הכוללות רכיבים ביטוחיים), וכלליות (לחיסכון בלבד). חלק מקרנות הפנסיה מאפשרות השקעת חלק מהכספים בשוק ההון, אך במרביתן מדובר במסלול השקעות שקובעת הנהלת הקרן ועל פי המסלול שהעמית ביקש.

  • ביטוח מנהלים – פוליסת ביטוח מנהלים מהווה מעין תכנית לקצבה לאחר גיל פרישה, מדובר בתוכנית שנועדה גם היא לייצר קצבה חודשית בגיל הפרישה. הפוליסה נרכשת מחברת ביטוח ומהווה חוזה מחייב.

קיימות בשוק פוליסות מתקופות שונות, הנבדלות זו מזו בתנאים ובמסלולי השקעת הכספים וכן בגובה הקצבה או הסכום החד פעמי שיתקבל בפנסיה, במחירי מוצרי הביטוח ובדמי הניהול. בפוליסות החדשות יותר, גובה הקצבה החודשית הצפויה מצטמצם והנושא שווה בדיקה.

הפוליסות כוללות לרוב כיסויים למקרה מוות ואובדן כושר עבודה, אך בשונה מקרנות הפנסיה, בהן הסיכונים הביטוחיים מוטלים על החוסכים, בביטוח מנהלים, הסיכונים מוטלים על חברת הביטוח.

עד סוף שנת 2012 כללו פוליסות ביטוח המנהלים סוג של הגנה לחוסך ע”י הבטחה מסוימת במקרים הקבועים בפוליסה. אך כיום נאסר השיווק שלהן, למעט לגילאי 60 פלוס והיתרון שהיה לביטוח המנהלים על פני קרן פנסיה, למעשה בוטל.

  • קופת גמל – קופות גמל הן מוצר חיסכון לטווח ארוך, שאינו כולל בדרך כלל כיסויים ביטוחיים. החל מ- 2008 הפכו קופות הגמל, לחיסכון לגיל הפרישה, שיינתן כקצבה. כלומר, כספים שנצברו בקופת גמל החל מינואר 2008, ניתן למשוך רק כקצבה חודשית ולא כסכום חד פעמי. כדי לקבל את הקצבה, נדרש החוסך להעביר את הכספים שצבר מאז אותו מועד, מקופת הגמל לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

חיסכון פנסיוני לשכירים ועצמאיים

שכירים או עצמאיים, בחירת תוכנית חיסכון פנסיוני מתאימה, היא החלטה חשובה המחייבת השוואה בין קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וכדומה, כשמומלץ במקביל, להיעזר באיש מקצוע, שיבנה תוכנית בהתאמה אישית.

החל מ-2008 מחויבים מעסיקים להפקיד כספים לחסכון פנסיוני ולפיצויי פיטורין לעובדיהם. כספי ההפקדה, עוברים ישירות על ידי המעסיק לחברת הביטוח או לקרן הפנסיה שבחר השכיר.

החל מ-2017, חובה גם על עצמאים להפקיד בחיסכון פנסיוני. כאן מלוא ההפקדה נעשית על ידי המפקיד והוא רשאי לבחור בתוכנית הנכונה עבורו. ההפקדות מזכות בהחזרי וזיכויי מס, אם מדובר בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים, או קרן השתלמות לעצמאיים.

איך בוחרים את הביטוח הפנסיוני המתאים?

המגוון הרחב של מסלולי השקעה הקיים היום, מקשה על הבחירה. יחד אם זאת, לא משנה מהו גיל המבוטח, כיום מומלץ לבחור באפיקי השקעה מבוססי מניות, השקעות אלטרנטיביות, נדל”ן מניב בחו”ל, קרנות פרייבט אקוויטי וכדומה.

לבחירה במסלול שייתן מענה לצרכים המשתנים של הלקוח ודמי ניהול הוגנים, יש להשוות בין המוצרים הפנסיונים, לברר מהן התשואות שהניב כל אפיק לאורך זמן (מינימום שלוש שנים) מול הסיכון, מהו גובה דמי הניהול ומהי איכות מנהלי ההשקעות.

לפרטים נוספים אודות מסלולי חיסכון פנסיונים צרו קשר עם המומחים של פינברט לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות! בהצלחה! 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

המידע המפורט לעיל, כפוף להוראות ההסדר התחיקתי והינו חומר מסייע בלבד. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. המידע האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

רוצים להיות שותפים בבחירת הרכב החיסכון הפנסיוני שלכם ולשפר את העתודות הכלכליות שברשותכם?

רוצים להיות שותפים בבחירת הרכב החיסכון הפנסיוני שלכם ולשפר את העתודות הכלכליות שברשותכם?