Finbert ישראל שירותים פיננסים

Finbert ישראל שירותים פיננסים

תחומי פעילות

למה כדאי להשקיע באמצעות קופת גמל IRA עם Finbert

שימור ושיפור ערך הכסף של חסכונותיהם של לקוחותינו לימי הפרישה באמצעות קופת גמל IRA הוא מטרה מרכזית שלנו

שלושה מקורות להצטרפות להשקעה באמצעות קופת גמל מסוג IRA

חץ קטן - אתר שירותים פיננסים

קופת גמל IRA

ניוד כספי קופת גמל שמהווה תכנית חיסכון פנסיוני לטווח בינוני או ארוך, בין אם על ידי חוסך עצמאי או על ידי חוסך שכיר שהתשלומים לקופת הגמל שלו מתבצעים על ידי המעסיק שלו. 

קרן השתלמות IRA
חץ קטן - אתר שירותים פיננסים

קופת גמל תיקון 190-IRA

הפקדת כספים נזילים לקופת הגמל לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה עבור כל משקיע המעוניין ועומד בתנאי הסף. כיום המוצר הוא אפיק השקעה מבוקש בשל שפע יתרונותיו כולל: דחיית מס רווח הון והמס המופחת בעת משיכת הכספים והכל לעומדים בתנאים לתיקון 190. 

חץ קטן - אתר שירותים פיננסים

קרן השתלמות IRA

כידוע קרן השתלמות היא מוצר פנסיוני או פיננסי שאינו חובה על פי חוק כמו הפקדה לפנסיה. ניתן לנהל בקרן זו כספים נזילים שהופקדו עצמאית או על ידי המעסיק וכן כספי קרנות השתלמות שנוידו ועומדים בתקרה שנקבעה על ידי משרד האוצר.

קופת גמל בניהול אישי IRA

מעוניינים להיות שותפים בבניית הרכב החיסכון הפנסיוני
ולשפר את העתודות הכלכליות שברשותכם?

קבלו הזדמנות לבדיקת התיק הפנסיוני ללא עלות >>
שיתופי פעולה כבסיס לצמיחה

אנו מספקים לקהל לקוחותינו מגוון רחב של שירותים
באמצעות הסדרים עם גופים פיננסים גדולים ובתי השקעות בארץ

חץ קטן - אתר שירותים פיננסים

פוליסות חיסכון

פוליסת חיסכון היא מוצר להשקעה וחיסכון בשוק ההון שנוצר על ידי חברות הביטוח אך הוא ללא מרכיב ביטוחי. בניגוד לחיסכון פנסיוני הכסף בפוליסת החיסכון זמין בכל עת למשיכה באופן חלקי או באופן חד פעמי. המשקיע בוחר את רמת סיכון ההשקעה ומנהלי ההשקעה של חברת הביטוח מנהלים את ההשקעה מתוך מטרה כמובן לצבור תשואה.

חץ קטן - אתר שירותים פיננסים

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה מהווה מוצר חיסכון שמאפשר לחסוך באופן עצמאי, לכל תקופה רצויה והכספים בחיסכון נזילים בכל עת. את הכספים ניתן למשוך ללא קנס או מס חוץ ממס רווחי הון שנצברו בקופה. ציבור החוסכים שיבחר למשוך בצורת קצבה חודשית את הכספים לאחר גיל 60, ייהנה מפטור ממס רווחי הון  שהצטברו וגם פטור ממס שולי על הקצבה.  

חץ קטן - אתר שירותים פיננסים

קרנות פנסיה

אנו פועלים בשיתוף פעולה עם הגופים הפיננסים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל מתוך מטרה להתאים ללקוחותינו באופן מיטבי את קרן הפנסיה הרלוונטית עבורם. 

חץ קטן - אתר שירותים פיננסים

קופות גמל וקרנות השתלמות

המומחים שלנו משווקים בהתאמה אישית את מגוון מכשירי החיסכון הפנסיוניים לטווח בינוני או ארוך הכוללים: קופת גמל לתגמולים, פיצויים, קצבה, קרן השתלמות ועוד. 

תשובות לשאלות נפוצות

קופת הגמל IRA, או בתרגום לעברית: קופת גמל בניהול אישי, היא קופת גמל המאפשרת לעמיתיה שליטה מקסימלית בניהול הרכב ואיכות ההשקעות באמצעות בחירת אפיקי ההשקעה המיטביים בעבורם כגון: מניות, ניירות ערך, אגרות חוב, תעודות סל וקרנות נאמנות. חלוקת אפיקי ההשקעה מתבצעת בין נכסים בלתי סחירים לנכסים סחירים, כל זאת בהתאם למידת הסיכון ותנודתיות שוק ההון שהמשקיע בוחר בעצמו. מדובר בהשקעה שבה המושכות הן בידי המשקיע, שרשאי לבחור ולהשקיע כרצונו.

לצורך הצטרפות לקופת גמל או קרן השתלמות בניהול אישי נדרש קודם כל לבחור בבית השקעות, אשר דרכו ינוהל חשבונכם. לאחר מכן, עליכם לבחור בנק או חבר בורסה ולפתוח חשבון שדרכו יתבצע המסחר. למעשה בקופת גמל או קרן השתלמות בניהול אישי IRA יש לכם שני חשבונות עיקריים: האחד, חשבון עיקרי אליו מופקדים הכספים מדי חודש. והשני, חשבון מסחרי שבו אתם או מנהל תיק בעל רישיון מטעם משרד האוצר, מנהלים את ההשקעות שלכם והכל על פי תקנות האוצר לניהול כספי IRA.

קרן השתלמות IRA הינה מוצר חיסכון פנסיוני, המאפשר שליטה מוחלטת של העמיתים החוסכים את הכסף, על הרכב ואיכות תיק ההשקעה שלהם. זאת בניגוד  לקרן השתלמות רגילה, שבה בית ההשקעות הוא הקובע היכן הכסף יושקע. חשוב לציין כי ניתן למנות מנהל תיק השקעות לאנשים המעוניינים בקרן השתלמות IRA והם לא בעלי ידע נדרש. במקרים אלה מנהל תיק ההשקעות מבצע את הרכישה על שמם של העמיתים ומשתמש בידע המקצועי שלו לנהל את ההשקעה. 

תיקון  190 לפקודת מס הכנסה נכנס לתקוף בשנת 2012, ומטרתו המרכזית היא לאפשר לכל עמית שעומד בתנאי סף (מעל גיל 60 ועם פנסיה מזערית של 4850 ₪ ברוטו נכון לשנת 2023), להפקיד כספים נזילים לקופת גמל ולהינות מיתרונות כולל הטבות מס של חיסכון בקופת גמל ועדיין להבטיח נזילות. במסגרת תיקון 190 רשאים העמיתים לבחור האם למשוך את כספיהם בבת אחת בשיעור מוזל של מס רווחי הון (15% מס נומינלי במקום 25% מס ריאלי), או לקבל קצבה חודשית הפטורה לחלוטין ממס הכנסה וממס רווחי הון.

המסלקה הפנסיונית הוקמה ביוזמה ובפיקוח של רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון והיא פועלת מתוקף הוראות “חוק המסלקה הפנסיונית” , הקובע כי המסלקה תעביר מידע אך ורק על מוצרים פנסיוניים לכל אדם המבקש מידע על חסכונותיו הפנסיוניים. 

לצורך הוצאת המידע המסלקה הפנסיונית פונה לכל הגופים שמנהלים את קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, ביטוחי חיים, קופות גמל וקרנות השתלמות ומפעילה איתור לפי תעודת זהות.

 

המוצרים המוצגים בדו”ח המסלקה הם :קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, פוליסות חיסכון, ביטוחי מנהלים וגם חלק מהביטוחים כגון ביטוח חיים, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים למשכנתא ועוד.

בסוף התהליך החוסך מקבל דו”ח עם מידע מלא מכל הגופים על החשבונות המתנהלים על שמו, כולל חשבונות שכבר אינם פעילים. חשוב להדגיש כי המסלקה פועלת לפי חוק הפיקוח על מוצרים פיננסיים תחת כללי אבטחת מידע מחמירים.