Finbert ישראל שירותים פיננסים

Finbert ישראל שירותים פיננסים

כל מה שרציתם לדעת על קופת גמל תיקון 190: המדריך המלא!

תוכן עניינים

חסכון

הפקדה לקופות גמל תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, היא אפיק השקעה מוצלח לכספים שצברתם, המציע יתרונות רבים כגון:  מגוון אפיקי השקעה, גמישות במשיכת הכספים, הטבות מס נרחבות ואפשרות לתכנון הורשה לדור הבא.

הפקדה לחיסכון פנסיוני, היא צעד הכרחי עבור כל אחד מאיתנו, להבטחת המחייה גם בשנים שלאחר הפרישה מהעבודה. כדי לסייע לכל אזרח לממש את הזכות הבסיסית הזו, נחקק בשנת 2012 תיקון 190 לפקודת מס ההכנסה, שמטרתו לעודד הפקדת כספים בקופות גמל.

התיקון פותח אפשרות חדשה לבני 60 פלוס, להשקיע את כספי החיסכון שלהם באפיק גמיש, הנושא בחובו הטבות מס משמעותיות ולכן חשוב להכירו במיוחד כשמבצעים תכנון פנסיוני.

קופת גמל תיקון 190 מאפשרת להגדיל את מגוון הפטורים האפשריים מתשלומי מס על קצבת הפנסיה, מאחר שהיא מאפשרת לבצע הפקדה חד פעמית או שוטפת ומשיכה של הכסף הן כקצבה חודשית  והן כמשיכה חד פעמי.

מה זה תיקון 190?

תיקון 190 לפקודת מס ההכנסה, קובע שניתן להפקיד כסף פנוי לקופת גמל וליהנות בתקופת החיסכון, מהיתרונות של קופת גמל רגילה.

לאחר גיל 60, ניתן למשוך את הכסף כקצבה חודשית, או במשיכה חד פעמית, בתשלום מס של 15% ממרכיב הרווח הנומינאלי,  לעומת שיעור מס של 25% ריאלי, כשמדובר באפיקי השקעה אחרים. ( חשוב להדגיש שיש פטור מתשלום מס רווח ההון עד למועד משיכת הכסף).

מכל זה ניתן להבין שמדובר באפיק השקעה אטרקטיבי לבעלי כסף פנוי בעובר ושב או בפיקדונות, המתקרבים לגיל 60 ולשכירים עם הכנסה גבוהה, המחפשים השלמה לחיסכון הפנסיוני ארוך הטווח. התיקון מאפשר, בנוסף, פטור מלא או חלקי על הורשת הכספים, בהתאם לגיל הפטירה של החוסך.תנאי הסף למשיכת הכספים מקופת הגמל על פי התיקון, הם צליחה של גיל 60 וקצבה חודשית שמקבל העמית ממקור פנסיוני , העולה על כ-4,850 שקלים בחודש, נכון לשנת 2023.

היתרונות של הפקדת כספים לקופת גמל תיקון 190

לקופת גמל תיקון 190 כל היתרונות של קופת גמל רגילה, כולל הטבות מס ייחודיות והיא מאפשרת בחירה בין משיכה חלקית או מלאה של הכספים, לבין קבלת קצבה חודשית, פטורה ממס.

לקופת הגמל, ניתן להפקיד כל סכום לבחירת החוסך (עד תקרה של כ-2.5-9 מיליון, בהתאם לגילו). ניהול ההשקעות המקצועי בקופת הגמל, יחשוף אותו למגוון של אפשרויות השקעה. החוסך יוכל לפזר באמצעות קופת הגמל, את השקעותיו, בין ניירות ערך בבנק, השקעות בבורסה, נכסי נדל”ן מניבים, קרנות גידור, קרנות השקעה פרטיות ועוד, בישראל ובמדינות אחרות.  

בנוסף, נותנת קופת הגמל על פי התיקון, פתרון לסוגיית ההורשה, תוך שמירת התנאים. אם העמית/החוסך נפטר לפני גיל 75, יוכלו המוטבים לקבל את היתרה הצבורה בקרן, ללא מס רווחי הון. אם החוסך נפטר לאחר גיל זה ולא לקח קצבה מהקופה, היורשים יחויבו במס רווחי הון, בשיעור של 15% מהרווח הנומינאלי.

למי כדאי לחסוך בקופת גמל תיקון 190?

חיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190, כדאי מאוד הן למי שמועסקים כשכירים והן לעובדים עצמאיים, אך כדי ליהנות מהטבות המס, עליהם להיות מעל גיל 60 ובעלי קצבת פנסיה חודשית, מעל לסכום מסוים (המצוין לעיל).

פירושו של דבר, שאם אתם  מתקרבים לגיל 60 או עברתם אותו ויש ברשותכם סכום כסף משמעותי פנוי להשקעה, ובמקביל יש או צפויה לכם קצבה בסכום האמור או מעליו, קופת גמל תיקון 190 מיועדת בדיוק בשבילכם. היא תוכל לשמש גם להגדלת קצבת הפנסיה, גם למקרה שיש צורך במשיכה חד פעמית לצורך הוצאה כלכלית גדולה וגם להבטחת הירושה לדור הבא.

הפטור ממס רווחי הון עד למועד משיכת הכספים, מאפשר לחוסך למצות את כל פוטנציאל התשואה, מכספי החיסכון שלו.

הורשה של קרן הגמל

כאמור, קופת גמל על פי תיקון 190 לפקודת מס ההכנסה, מספקת גם אפשרויות להורשה בין דורית. עם  הצטרפות העמית לקופה, העמית רשאי למנות מוטבים, שיהיו זכאים לקבלת הכספים, במקרה של פטירה.

אם החוסך נפטר לפני גיל 75, היורשים יהיו פטורים ממס על כל הסכום, בכפוף למשיכת הכספים בתוך 90 יום. אם יימשך הכסף לאחר מועד זה, יחויבו היורשים בתשלום מס רווחי הון, בשיעור של 25% מהרווחים, שייצברו לאחר תום 90 הימים מיום הפטירה.

אם מועד הפטירה של העמית חל לאחר גיל 75, ישלמו היורשים מס של 15% נומינלי, אשר יחושב לפי הרווחים בלבד.

המוטבים בקרן הגמל, רשאים למשוך את הכספים בקרן כבר לאחר 4 ימים מיום הפטירה, לאחר זיהוי מלא, מילוי טופס משיכה והצגת תעודת פטירה וכן צו ירושה או צו קיום צוואה של המנוח, אם כבר יש כאלה.

גם היורש עצמו, יכול לבחור האם לקבל את הכספים שנמצאים בקופה כסכום חד פעמי, או כקצבה חודשית, באמצעות העברת הכספים לקרן פנסיה. לאחר שיגיע לגיל 60, הקצבה תהיה פטורה ממס.

חשוב לדעת!

חיסכון בקופת גמל על פי תיקון 190 הוא בעל יתרונות רבים כפי שניתן להבין, אך חשוב להכיר גם את הפרטים הקטנים, כדי שלא להיקלע למצב של תשלום מס מיותר.

הטבות המס במשיכת כספים מהקופה, יחולו רק על הפקדה שנתית, הגדולה יותר מסכום הפקדה ראשוני, של 37,224 שקלים (נכון לשנת 2023). זהו הרובד הראשון.

אם הפקדתם במקביל באותה שנת מס גם לחיסכון פנסיוני, בשיעור של 16.5% מהכנסה מירבית לקרן פנסיה על סך 225,600 שקלים, תהיו זכאים להטבות מס בקופת הגמל, כבר מתחילת ההפקדה.

במילים אחרות, גם אם כבר הפקדתם באותה שנת מס את “הרובד הראשון”, תוכלו לבקש אישור מחברת ההשקעות, להפקיד בחברה או בקופת גמל אחרת, את “הרובד השני”, המקנה את הטבת המס בזמן משיכת הכספים.

מאחר שיש מיסוי אפשרי של סכום החיסכון של הרובד הראשון (כאמור, בסך 37,224 שקלים נכון לשנת 2023), כדאי לשקול להפקיד לקופת הגמל סכומים גבוהים מהרובד הראשון, כדי ליהנות מהטבת המס, המגיעה עם הרובד השני.

מסיבה זו, חוסכים רבים מעדיפים להפקיד בקופת הגמל סכום חד פעמי או כמה סכומים גדולים, על פני הפקדה חודשית קבועה.

איך בוחרים קופות גמל תיקון 190?

כאשר באים לבחור את קופות הגמל בה תרצו לנהל את החיסכון הפנסיוני שלכם, יש לערוך תחקיר מקדים, כדי להבטיח שתזכו לניהול השקעות איכותי ומקצועי ולהשוות תשואות של קופות גמל, ברמת סיכון דומה.

כפי שצוין במאמר זה- את החיסכון בקופת הגמל, פותחים באמצעות הפקדה חד פעמית או כמה הפקדות, של כל סכום שהוא.

במעמד פתיחת החיסכון ממלאים וחותמים על טופס הצטרפות לקופת הגמל  “הצהרת עמית – תיקון 190”. הכספים ינוהלו על ידי מומחי ההשקעות של קופת הגמל והלקוח ייהנה משירותים פיננסים מתקדמים ומהאפשרות לעבור בין מסלולי השקעה שונים, ללא הגבלה או תשלומי “קנסות ” במעבר בין מסלולים. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

המידע המפורט לעיל, כפוף להוראות ההסדר התחיקתי והינו חומר מסייע בלבד. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. המידע האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

רוצים להיות שותפים בבחירת הרכב החיסכון הפנסיוני שלכם ולשפר את העתודות הכלכליות שברשותכם?

רוצים להיות שותפים בבחירת הרכב החיסכון הפנסיוני שלכם ולשפר את העתודות הכלכליות שברשותכם?