Finbert ישראל שירותים פיננסים

Finbert ישראל שירותים פיננסים

גילוי נאות
פינברט סוכנות לביטוח (2021) בע״מ

פינברט סוכנות לביטוח (2021) בע”מ (להלן: “הסוכנות”), הינה סוכנות ביטוח בעלת רישיון סוכן תאגיד, אשר פועלת כסוכן ביטוח פנסיוני (לא יועץ פנסיוני) ופועלת באמצעות סוכני ביטוח שכירים שהינם בעלי רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, ולא יועצים פנסיוניים.
הסוכנות הינה מקבוצת FINBERT העולמית.

החברה העולמית הוקמה על מנת לתת פתרונות מתקדמים בתחומי (PE-Private Equity) ופתרונות השקעה אלטרנטיביים באמצעות קופות גמל וקרנות השתלמות מסוג IRA (ניהול אישי).קרנות ה- PE של Finbert העולמית עוסקות בין היתר באיתור מיזמים בתחום השקעות אלטרנטיביות כגון: קרנות אשראי צרכני והלוואות גישור, נדל”ן מניב, נדל”ן לפיתוח, מימון חברות הייטק ישראליות העוסקות בתחום
החקלאות במזרח אירופה ופיתוח עסקי.

קיימת זיקה כמשמעותה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס”ה 2005, בין הסוכנות והגופים המוסדיים שלהלן לבין המוצרים המשווקים על ידי הסוכנות: כלל חברה לביטוח, מיטב בית השקעות, הראל חברה לביטוח, איילון חברה לביטוח, סלייס בית השקעות.
ייתכן כי מפעם לפעם הסוכנות תרחיב/תגרע את היקף פעילותה עם מקצת מהגופים המוסדיים האמורים לעיל או לכולם, ואלו יתעדכנו באתר החברה ולקוחות החברה בטרם מתן שירות שיווק פנסיוני לציבור לקוחותיה.

במסגרת פעילותה משווקת הסוכנות את מוצרי הביטוח של הגופים המוסדיים שלעיל וזכאית לעמלת הפצה בגין שיווקם.

מעבר לאמור לעיל, ובהתאם להסכמת הלקוח מראש, הסוכנות וסוכני הביטוח הפנסיוני הפועלים מטעמה יוכלו להפנות את הלקוח לקבלת מידע ו/או הצעות בתחומים בהם עוסקת קבוצת FINBERT העולמית. מובהר כי הפעילות הנ”ל אינה תחת סוכנות הביטוח.
הסוכנות תבצע טיפול שוטף במוצרים בהם תמנה אותנו כסוכנים מטפלים למול הגופים המוסדיים השונים בהתאם לייפוי כח כדין.

פרטים ליצירת קשר :

• מענה טלפוני בסוכנות באמצעות מספר טלפון 03-3030808 בימים א’ – ה’ בין השעות 09:00 בבוקר ועד 17:00 אחה”צ – פרטים נוספים ימסרו לך ככל שתהפוך ללקוח הסוכנות.
• ישנה אפשרות ליצירת קשר 24 שעות ביממה באמצעות מספר טלפון 03-3030808 דואר אלקטרוני ו/או פקס וקבלת מענה תוך שני ימים עסקים – הנתונים ימסרו לך ככל שתהפוך ללקוח הסוכנות.

שקיפות ואמינות

שירות ללא פשרות

מקצועיות

מצויינות

חדשנות