Finbert ישראל שירותים פיננסים

קופת גמל בניהול אישי IRA

מעניין אותך לגלות את הדרך
לשיפור החיסכון הפנסיוני באמצעות
קופת גמל בניהול אישי (IRA)?

קופת גמל בניהול אישי IRA

מעניין אותך לגלות את הדרך
לשיפור החיסכון הפנסיוני באמצעות
קופת גמל בניהול אישי (IRA)?

השקעה של החיסכון הפנסיוני באמצעות Finbert ישראל
מעניקה לך 5 יתרונות מרכזיים:

פעילות גלובאלית​

Finbert ישראל שייכת לקבוצת Finbert העולמית, המאפשרת ניצול הזדמנויות להשקעות בחו"ל באמצעות קופת גמל IRA.

Private Equity ​

קבוצת Finbert העולמית מתמחה בהשקעות בקרנות פרטיות בחו"ל, שמטרתן להנות מפיזור בהשקעה תוך הימנעות מתנודתיות בשוק ההון.

סכום ההצטרפות לקופת גמל IRA ​

נמוך יחסית- החל מ 100,000 ₪.

השקעה אלטרנטיבית ​

עם פיזור רב של אפשרויות כגון: נדל"ן מניב, נדל"ן מסחרי, השקעה באשראי צרכני, חקלאות, FINTEC ועוד.

רגולציה​

פעילות מבוקרת תחת רגולציה קפדנית

זה הזמן להשאיר פרטים
והצוות המנוסה שלנו יחזור אלייך

לאחר מילוי הפרטים תהיה לך הזדמנות לקבל
בדיקת תיק פנסיוני ללא עלות ואפשרות לשיפור
החיסכון הפנסיוני באמצעות קופת גמל IRA
ביטוח פנסיוני
אנחנו מזמינים אותך לצפות בפרשן הכלכלי ד"ר אלכס קומן מסביר על דגשים לניהול כספי השקעה בחיסכון פנסיוני

"...האם אתם מקבלים את מה שמגיע לכם ולא חלילה גובים מכם מיסים מעל ומעבר למה שאתם צריכים...״
ד"ר אלכס קומן

תשובות לשאלות נפוצות

קופת הגמל IRA, או בתרגום לעברית: קופת גמל בניהול אישי, היא קופת גמל המאפשרת לעמיתיה שליטה מקסימלית בניהול הרכב ואיכות ההשקעות באמצעות בחירת אפיקי ההשקעה המיטביים בעבורם כגון: מניות, ניירות ערך, אגרות חוב, תעודות סל וקרנות נאמנות. חלוקת אפיקי ההשקעה מתבצעת בין נכסים בלתי סחירים לנכסים סחירים, כל זאת בהתאם למידת הסיכון ותנודתיות שוק ההון שהמשקיע בוחר בעצמו. מדובר בהשקעה שבה המושכות הן בידי המשקיע, שרשאי לבחור ולהשקיע כרצונו והכל על פי תקנות משרד האוצר הישראלי.

השקעות אלטרנטיביות הינן חלופה להשקעות המסורתיות שקיימות בשוק ההון והן מציעות השקעה במוצרים שאינם סחירים. סוג זה של השקעות מאפשר אפיקי השקעה שאינם נתונים להשפעה ישירה של התנודתיות בשוק ההון.

“פרייבט אקוויטי”, הינה קרן השקעה פרטית המהווה השקעה אלטרנטיבית, המורכבת מהון שאינו רשום בבורסה הציבורית. במילים אחרות, מדובר בקרן המשקיעה באופן ישיר במימון פרויקטים בתחומי הנדל”ן השונים,  אשראי צרכני, הלוואות P2P או תחומי השקעות אחרים.

נדל”ן מניב הוא מוצר, שבו המשקיע מבצע רכישה (ישירה או עקיפה)  באמצעות המכשיר הרלוונטי של נדל”ן המניב לו בצורה מוסדרת שכר דירה, או תשואה אחרת לפי סוג ההשקעה בנכס. לדוגמה: השכרת דירות, נדל”ן מסחרי מניב כגון קניונים, רשת חניונים, רשת דיור מוגן, תיירות( Air BNB) ועוד.

הצורך בקרן השקעה פרטית עלה מהשטח. לא תמיד קרנות השקעה המבוצעות על ידי גופים מוסדיים נותנות מענה לצורכי המשקיע באופן אישי. לעומת זאת, קרן השקעה פרטית מספקת מוצר פנסיוני, שהינו אפיק של השקעה בהתאמה אישית  (Tailor made investment) בהתאם לצורכי המשקיע, רצונותיו ושאיפותיו. כיום בישראל אחת הדרכים להשקעה בקרן השקעה פרטית היא באמצעות קרן השתלמות או קופת גמל בניהול אישי (IRA) והכל בהתאם לתקנות מיוחדות של משרד האוצר לכך.

חשוב לנו לספר לך שאנו גאים בשיתוף הפעולה עם:

“המידע המפורט לעיל, כפוף להוראות ההסדר התחיקתי והינו חומר מסייע בלבד. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. המידע האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.